Julian – theater

 

Een multidisciplinaire voorstelling i.s.m. studenten van de HKU, gebaseerd op het brein achter de klokkenluiderssite Wikileaks: Julian Assange. In een decor met meerdere ruimtes waar het publiek zich omheen kan bewegen, krijgt de toeschouwer letterlijk en figuurlijk vanuit verschillende invalshoeken zicht op de motieven en verwikkelingen achter de schermen van deze hackers-scene en de levensvragen van zijn leider. Zal het ooit mogelijk zijn om openheid van zaken te krijgen over onrecht in de wereld? Wat betekent ‘privacy’ en waar begint het recht op openbaarheid? Is Julian Assange een held, op de vlucht voor de grote mogendheden, dader in een seksschandaal, slachtoffer van zijn eigen ego of…..? JULIAN; een theatrale denktank over de wereld waarin we leven, over privacy en openbaarheid, over geld, macht, seks én liefde maar ook over de plek waar we ons thuis kunnen voelen en onszelf opnieuw moeten uitvinden.

2013

JULIAN werd ontwikkeld bij de HKU in samenwerking met afstuderende acteurs, schrijvers, cameramensen en een sound designer.

Spel: Denise Aznam, Jarrett de Cunha, Lieke Gorter, Merel Severs, Iris Vlutters, Wies Fest, Floyd Koster en Abel de Vries | Regie: Carina Molier | Dramaturgie: Mart Jan Zegers | Tekst: Mart Jan Zegers, Eva Jansen Maneschijn, Eva de Wit, Tommy Ventevogel | Sounddesign: Tommy Ventevogel | Camera: Klaas Boelen, Wouter de Roo | Editing: Daan Hazendonk | Décor ontwerp: Juliet Mout, Maartje Hageman onder begeleiding van Guus van Geffen | Licht ontwerp: Tony Schuit | Regie-assistentie: Eva Jansen Maneschijn | Fotografie: Jos Kuklewski en Rinaldo Beunk.

Recensie: http://www.theaterkrant.nl/recensie/julian/

EN

A multidisciplinary performance i.c.w. students from HKU, based on Julian Assange, founder of whistleblower site WikiLeaks. In a scenery with multiple spaces the public can move around, the spectator literally and figuratively discovers different points of view on the motives and struggles of this hackers-scene and the existential questions of its leader. Will it ever be possible to fully expose injustice in the world? What is the meaning and extent of ‘privacy’ and where does transparency start? Is Julian Assange a hero, on the run from the great powers, offender in a sex scandal, victim of his own ego or…? JULIAN; a theatrical think tank about the world we live in, about privacy and openness, about money, power, sex and love but also about the place where we can feel at home and able to reinvent ourselves.

2013

JULIAN was developed at HKU in collaboration with graduating actors, writers, cameramen and a sound designer.

Actors: Denise Aznam, Jarrett de Cunha, Lieke Gorter, Merel Severs, Iris Vlutters, Wies Fest, Floyd Koster en Abel de Vries / Director: Carina Molier / Dramaturgy: Mart Jan Zegers / Texst: Mart Jan Zegers, Eva Jansen Maneschijn, Eva de Wit, Tommy Ventevogel / Sounddesign: Tommy Ventevogel / Camera: Klaas Boelen, Wouter de Roo / Editing: Daan Hazendonk / stage design: Juliet Mout, Maartje Hageman under the guidance of Guus van Geffen / Lighting design: Tony Schuit / Director assistant: Eva Jansen Maneschijn / Photography: Jos Kuklewski and Rinaldo Beunk.

Review: http://www.theaterkrant.nl/recensie/julian/