Back to the Taj Mahal Hotel – film

 

NL

Een terroristische aanslag in het Taj Mahal Palace-hotel in het Indiase Mumbai kostte in 2008 aan tientallen mensen het leven. Jaren na dato komen vijf getuigen terug op deze beladen plek. Tot de dag van de aanslag waren hun levens totaal verschillend; elk kwam met een andere reden naar het hotel. Nu delen ze een traumatische ervaring. Persoonlijke verhalen, archiefbeelden van beveiligingscamera’s en een interview met een van daders nemen de kijker mee naar die nachtmerrieachtige nacht, waarin het hotel en zijn gasten urenlang onder vuur werden genomen. Cameravoering, montage en muziek roepen een wereld op vol naderend onheil. De kijker waant zich opgesloten in de hotelkamer, verstopt onder het bed doodsangsten uitstaand omdat niet zeker is waar de aanslagpleger zich bevindt. Wat angst doet met een mens blijkt uit het feit dat deze ervaring voor elk van de aanwezigen hun kijk op het leven heeft veranderd. De traumatische gebeurtenis roept existentiële vragen op over vrijheid, geloof, kwetsbaarheid versus controle en de illusie van veiligheid.

2017
55′ / 70′

Regie: Carina Molier | Producent: Witfilm | Camera/DoP:  Reinout Steenhuizen | Additionele camera: Adri Schrover, Myrthe Mosterman, Carina Molier | Editor: Gys Zevenbergen | Muziek: Alex Simu, Gagi Petrovic | Omroep: EO/IKONdocs | Sales: Cat & Docs | Gefinancierd door: Mediafonds & Nederlands Filmfonds

Competities: IDFA Competition for Dutch Documentary, IDFA Competition for Mid-Length Documentary, Dutch Movies that Matter Competition, Stefan Jarl International Documentary Award, Tempo Documentary Festival, Stockholm

https://www.idfa.nl/nl/artikel/95190/kill-your-darlings-back-to-the-taj-mahal-hotel

EN

Dozens of people lost their lives in the 2008 terrorist attack on the Taj Mahal Palace Hotel in Mumbai, India. Years later, five witnesses return to the scene. Until the day of the attack, their lives had been entirely different, and each of them was at the hotel for an entirely different reason. Now they share this traumatic experience. Personal stories, security camera footage and an interview with one of the perpetrators recreate the horrific night when the hotel and its guests were held under fire for hours. The camerawork, editing and music conjure a sense of foreboding, and an impression of what it must have been like to be locked in a hotel room, hiding terrified under the bed, not knowing where the gunman might be. The effect that fear can have on a person is apparent from the way it has changed each witness’s view of life. The traumatic event raises existential questions about freedom, religion, vulnerability versus control, and the illusion of security.

2017
55′ / 70′

Director: Carina Molier / Producer: Witfilm  / Camera/DoP: Reinout Steenhuizen | Additional camera: Adri Schrover, Myrthe Mosterman, Carina Molier | Editor: Gys Zevenbergen | Music: Alex Simu, Gagi Petrovic | Broadcaster: EO/IKONdocs | Sales: Cat & Docs | Financed by: Mediafonds & Nederlands Filmfonds

Competitions: IDFA Competition for Dutch Documentary, IDFA Competition for Mid-Length Documentary, Dutch Movies that Matter Competition, Stefan Jarl International Documentary Award, Tempo Documentary Festival, Stockholm